Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

wasteland
08:22
0285 3c28 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viacats cats
wasteland
08:22
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
wasteland
08:22
7060 cb46 390
Reposted fromseasons seasons viamyszkaminnie myszkaminnie
wasteland
08:22
5145 b82b 390
Reposted fromoll oll viamyszkaminnie myszkaminnie
08:21
Im dłużej siedzisz w swoim pokoju tym trudniej ci się z niego wydostać.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viamyszkaminnie myszkaminnie
wasteland
08:21
4268 4cf4 390
wasteland
08:21
Nie pokazuj ludziom, że na czymś Ci zależy,bo dajesz im wtedy broń do ręki.
wasteland
08:20
9508 b882 390
Reposted frompeper peper vianotperfectgirl notperfectgirl
08:20
0929 4877 390
08:20
6315 2038 390
Reposted fromamatore amatore vianotperfectgirl notperfectgirl
wasteland
08:20
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.

June 13 2017

wasteland
18:32
wasteland
18:32
wasteland
18:32
8335 3d38 390
wasteland
18:31
1932 bc23 390
wasteland
18:31
8113 1435 390
Reposted fromniee niee viacats cats
wasteland
18:31
wasteland
18:31
9576 14ab 390
Reposted fromrol rol viastarryeyed starryeyed
wasteland
18:31
9440 63f7 390
Fargo S01E06
wasteland
18:31
Nie uzależniaj swojego szczęścia od innych. Znajdź je w sobie.
— na dziś.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl