Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

wasteland
09:48
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viaspontaneous spontaneous
wasteland
09:48
Witej
wasteland
09:47
6738 a29d 390
wasteland
09:47

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski

June 27 2017

wasteland
12:00
8988 92db 390
Reposted fromrol rol viaolalaa olalaa
wasteland
12:00
wasteland
11:59
wasteland
11:59
wasteland
11:59
wasteland
11:58
7867 076a
Reposted fromPoranny Poranny viacats cats
wasteland
11:58
wasteland
11:58
11:35
9346 958e 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaWlodara Wlodara
wasteland
11:34
wasteland
11:34
4268 4cf4 390
wasteland
11:34
3737 b450 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viamyszkaminnie myszkaminnie

June 22 2017

wasteland
10:10
5061 ae43 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
wasteland
10:10
0077 a8c4 390
Reposted fromgarazowka garazowka viaIriss Iriss
wasteland
10:00
6512 fa85 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaIriss Iriss
wasteland
09:55
3034 d2b6 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl